בינוני

- 70 % Off

$5.85

בינוני

Description

Product Informationבינוני – תולדות הרה”ג הרה”ח ר’ דוד הורודוקערBenoni – Toldos Rabbi Dovid HorodokerHardcover | 6″ x 9″ | 263 PagesPublished by: ChazakAbout this Bookהרב החסיד ר’ דוד קיובמן, הנודע בשם ‘דוד הורודוקער’, היה שם דבר בקרב החסידים. אמרו עליו שהוא בדרגת “בינוני של תניא” ואדמו”ר הרש”ב אמר שכל הקמת הישיבה תומכי תמימים היתה כדאית בשביל ר’ דוד הורודוקער.חסידים ומשפיעים חשובים ובהם המשפיע הנודע ר’ מענדל פוטרפאס, ייקרו כל מילה והנהגה של ר’ דוד שהיה סמל ודוגמא לחסיד הנודע בעבודת ה’ שלו.הספר המתעד את תולדות ר’ דוד הורודוקער בפרוטרוט ובשפה קולחת. ובודאי יש בדברים המתועדים בספר, כדי לתרום לכל קורא ומעיין בענייני עבודת ה’ בדרכי החסידות.

Additional information

Title

Default Title

בינוני

Add to cart